(پروپوزال)خصوصی سازی و تاثیر آن در رشد اقتصادی

(پروپوزال)خصوصی سازی و تاثیر آن در رشد اقتصادی

(پروپوزال)خصوصی سازی و تاثیر آن در رشد اقتصادی

فهرست:

مقدمه
(پروپوزال)خصوصي سازي و تأثير آن در رشد اقتصادي
بررسي روش هاي اجراي خصوصي سازي در ايران و ارزيابي كارآمدي اين روش ها
اهميت و ضرورت تحقيق
بيان كلي مسئله
اهداف تحقيق
بيان متغيرها
متغير وابسته
متغير مستقل
روش تحقيق
سؤالات اساسي تحقيق
فصل دوم
تاريخچه ي خصوصي سازي در جهان
تاريخچه ي خصوصي سازي در ايران
فصل سوم
روش ها اجراي خصوصي سازي در ايران و ارزيابي كارآمدي اين روش ها
بررسي روش هاي اجراي خصوصي سازي در اي…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *