مقاله ارزشيابي عملكرد افراد

مقاله ارزشيابي عملكرد افراد

مقاله ارزشيابي عملكرد افراد

فهرست:

مقدمه
ارزشيابي عملكرد کارکنان
تشويق عملکردهاي مطلوب و نهي از عملکردهاي نامطلوب کارکنان
دلايل مخالفت اغلب سازمان‌ها با ارزيابي عملکرد
ميانگين زماني ارزيابي عملکرد
معيارهاي ارزيابي عملکرد
ارتباط بين ارزيابي عملکرد، ارزشيابي شغل، ميزان حقوق و مزايا
روشهاي مختلف ارزيابي عملکرد
روش امتيازبندي
روش رتبه‌بندي مستقيم
روش‌هاي غير متدوال
روش حصول اطمينان از برابري ارزيابيهاي انجام شده در مورد کليه کارکنان
خط…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *