اخلاق تجارت (the ethics of business)

اخلاق تجارت (the ethics of business)

اخلاق تجارت (the ethics of business)

فهرست:

مقدمه
خرده نکته‌ها‌یی در باب اخلاق تجارت
اخلاق در فعاليت‌هاي بازرگاني و اقتصادي
اثر ماليات بر روي تصميمات سرمايه‌گذاري
ماليات‌بندي درآمدهاي شخصي و شركتي
سرمايه‌هاي خارج از شركت
اوراق قرضه
ويژگيهاي اوراق قرضه
تفاوت اول در خصوص وعدة اوراق قرضه است
اوراق قرضه برروي درآمدهاي مؤسسة انتشاردهندة آنها حق تقدم دارند
صاحبان اوراق قرضه برروي دارئيهاي شركت تقدم دارند
صاحبان اوراق قرضه مي‌توانند تحت شرايط خاص نظرا…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *